کفپوش عملکردی

  • راه حل های سفارشی و با کیفیت بالا برای نیازهای خاص شما

    راه حل های سفارشی و با کیفیت بالا برای نیازهای خاص شما

    تمرینات عملکردی نیاز به کفپوش کافی در سالن بدنسازی دارد، زیرا ورزشکاران برای انجام تمرینات خود روی زمین نیاز به چسبندگی و راحتی عالی دارند.علاوه بر این، ورزشکاران می توانند حداکثر تعادل خود را روی زمین پیدا کنند تا هر تمرین را به درستی اجرا کنند.

    قابل استفاده در مناطق تمرین قدرتی، کاردیو استاندارد، تمرینات عملکردی و نواحی وزن آزاد (بارهای متوسط)