دادگاه راحت

 • دادگاه راحت

  دادگاه راحت

  زمین های راحت با پد الاستیک در پشت، ارائه کنترل جانبی کنترل شده در حین بازی برای کاهش استرس عضلانی و افزایش راحتی بازیکن، مطابق با موج های جزئی در بستر، این سیستم پد فنری همچنین از کمر، زانوها و مفاصل بازیکن محافظت می کند.

  امکانات
  ● طراحی پد پشتی: راحتی عالی و مقاومت در برابر ضربه
  ● عملکرد: تغییر الاستیک کوچک در دمای بالا و پایین
  ● ریباند توپ: میانگین بالاتر
  ● مقاوم در برابر آب و هوا: تحمل دما -40-70 ℃